Έκδοση Flying in Greece

 

Το 2017, ύστερα από εκτενή και λεπτομερή έρευνα στο αρχείο των 700.000 αεροφωτογραφιών, επιλέξαμε τις πιο αντιπροσωπευτικές για την Ελλάδα και προχωρήσαμε στην έκδοση του λευκώματος αεροφωτογραφιών με τίτλο “Flying In Greece”.

  

 

Κύλιση στην Αρχή