Το 2017, ύστερα από εκτενή και λεπτομερή έρευνα στο αρχείο των 700.000 αεροφωτογραφιών, επιλέξαμε τις πιο αντιπροσωπευτικές για την Ελλάδα και προχωρήσαμε στην έκδοση του λευκώματος αεροφωτογραφιών με τίτλο “Flying In Greece”.

Οι διαστάσεις του λευκώματος είναι 24,6cm ύψος Χ 30,8cm πλάτος και η ράχη 2,6cm.
Ο αριθμός των σελίδων είναι στο σύνολο τους 272
Στο παραπάνω φωτογραφικό λεύκωμα αεροφωτογραφιών, περιλαμβάνονται 62 περιοχές από την ηπειρωτική και την νησιωτική Ελλάδα. 

 

Το 2017, ύστερα από εκτενή και λεπτομερή έρευνα στο αρχείο των 700.000 αεροφωτογραφιών, επιλέξαμε τις πιο αντιπροσωπευτικές για την Ελλάδα και προχωρήσαμε στην έκδοση του λευκώματος αεροφωτογραφιών με τίτλο “Flying In Greece”.

  

 

Κύλιση στην Αρχή